KULLANIM ŞARTLARI


 

A. Kullanım Koşulları
 

Biletway'e hoş geldiniz! Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.biletway.com uzantılı web sitemizdeki hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli kuralları içermekte olup, sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız. Biletway herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu koşullar, sitede, ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girecektir. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakınız. 

B. Hükümleri:

1- Sitenin içeriği ve yazılımı, Biletway'e ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır. Lütfen bu uyarıyı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyiniz veya kaldırmayınız ya da değiştirmeyiniz.

2- Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, siteden, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, bilet (veya başka ürünler - merchandise) satın alma ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, Biletway tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

3- Siteyi ziyaret edenler veya kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların veya ziyaretçilerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran kendilerine aittir. Kullanıcılar ve ziyaretçiler, Biletway ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini, Biletway ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Biletway, Kullanıcıların ve/veya ziyaretçilerin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Biletway’e herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılar Biletway’in her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, Biletway’in yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır. Sitemizin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Yetkisiz bilet satışı, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

4- Sitemizi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin Biletway’e bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da Biletway’in durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.

5- Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Biletway, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı uçuncu şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Kullanıcılar, siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacaklarını, kendi faaliyetleri ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamaları nedeni ile gerek Biletway ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendilerine ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile Biletway’den rücuen herhangi bir talepte bulunmayacaklarını, keza bu madde kapsamında Biletway’e yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

6- Biletway, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Biletway, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Biletway, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Biletway, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Biletway sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Biletway, sitenin kullanılmasından ya da Biletway hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

7- Biletway; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Biletway kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Biletway hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarızdan dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Biletway; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

8- Biletway'in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Biletway'in sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

9- Biletway, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Biletway, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

10- Biletway, Site üzerinden, Biletway’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Biletway’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

11- Biletway, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Biletway’in kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12- İşbu Kullanım Koşulları, Biletway Güvenlik Politikasını ve Gizlilik Politikasını da kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Güvenlik ve Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

13- Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

14- Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Biletway sorumlu değildir.